First Terminal Examination 2081

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा-२०८१ सञ्चालन हुने सम्बन्धि सुचना

यस श्री गलकोट माद्यमिक विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८१ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०८१ साल असार ६ गते देखि सञ्चालन हुने भएकोले सम्पुर्ण विषय शिक्षक ज्यूहरुले यहि मिति २०८१ साल जेठ ३१ गते सम्ममा ३० पूर्णाङ्क र समय १ घण्टा हुने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गरी परीक्षा शाखामा बुझाउनुहुन यो सुचना जारी गरिएको छ । धन्यवाद ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *