Extra Curricular Activities

Speech Competition

भोलि २०८१/०२/३२ गते शुक्रबार कक्षा ३-१० को अन्तरसदनात्मक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन हुने।शिर्षक :

आधारभुत तह( ३-५) :विद्यार्थी जीबनमा अनुशासनको महत्व

आधारभूत तह (६-८) :हाम्रो सस्कृति, हाम्रो गौरव

माध्तयमिक तह (९-१०) :हाम्रो सस्कृति, हाम्रो गौरव

समय: ५ मिनेट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *