नतिजा प्रकाशन (प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०८१)

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०८१ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०८१ को नतिजा प्रकाशन तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थान मा हुने भएकोले यहाँको अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरो गरिन्छ ।

तपसिलः

मितिः २०८१-०३-१४

समयः बिहान ठिक ११:०० बजे

स्थानः विद्यालय प्राङ्गण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *