Category Examination

First Terminal Examination 2081

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा-२०८१ सञ्चालन हुने सम्बन्धि सुचना यस श्री गलकोट माद्यमिक विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८१ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०८१ साल असार ६ गते देखि सञ्चालन हुने भएकोले सम्पुर्ण विषय शिक्षक ज्यूहरुले यहि मिति २०८१ साल जेठ ३१ गते सम्ममा…

Annual Examination 2081 (Class-11)

शैक्षिक सत्र २०८० कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा २०८१ सम्पन्न यस गलकोट माध्यमिक विद्यालय, हटिया, बागलुङ को शैक्षिक सत्र २०८० को कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भएको छ । परीक्षा मिति २०८१-०२-१३ गते देखि मिति २०८१-०२-२२ गते सम्म संचानल…